TODAY

Tài nguyên Blog

THAM KHẢO (VIP)

LỜI HAY - Ý ĐẸP

My Family

TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾNTra theo từ điển:Hỗ trợ trực tuyến

 • (Hà Minh Tuấn)

THÀNH VIÊN

Thầy Hà Minh Tuấn
Cô Nguyễn Thị Kim Tuyến
Thầy Lê Văn Hùng
Cô Nguyễn T.Minh Nguyệt
Cô Lưu Ngọc Nhung
Cô Nguyễn Thị Hà
Cô Trần Thục Hiền
Cô Lê Thị Tây Phụng
Cô Nguyễn Thị Tuyết
Cô Tôn Nữ Bích Vân
Cô Nguyễn Thị Mai Hạnh
Thầy Mai Hoàng Sanh
Cô Huỳnh Thị Thúy Hằng
Thầy Đỗ Mạnh Hà
Thầy Vũ Duy Lẫm
Thầy Phan Thanh Tân
Thầy Phạm Bá Phương
Thầy Bùi Hữu Gia
Thầy Nguyễn Kỳ Anh Vũ
Thầy Nguyễn Văn Ái
Thầy Võ Văn Cương
Thầy Hoàng Hải
Thầy Nguyễn Ngọc Anh Khoa
Thầy Đỗ Thanh Dương
Cô Bùi Thị Trí Huệ
Thầy Nguyễn Bửu Khánh
Cô Bùi Kiều Dung
Thầy Nguyễn Hải Thành
Thầy Hà Xuân Minh
Cô Lê Thị Phương Mai
Cô Phạm Thị Thu Hiền
Thầy Trần Trung Sơn
Thầy Đỗ Ngọc Dung
Thầy Lê Dõng
Thầy Phạm Phú Phước
Cô Lê Thị Xuân Huyền
Thầy Phan Công Huỳnh
Thầy Trần Trung
Thầy Phạm Sa Kin
Thầy Đồng Xuân Sơn
Thầy Trần Nhật Lam
Thầy Nguyễn Văn Chiêm
Thầy Vũ Thế Võ
Thầy Lê Quí Hùng
Thầy Phạm Thanh Thuận
Thầy Phạm Xuân Toạn
Thầy Trần Thanh Toàn
Cô Phạm Thị Mỹ Hạnh
Thầy Lê Xuân Thảo
Thầy Nguyễn Thanh Quang
Thầy Chu Văn Quí
Cô Nguyễn Thị Ngọc
Cô Nguyễn Thi Phương Lan
Thầy Hồ Diên Sơn
Thầy Nguyễn Kế Tuấn
Thầy Văng Thành Gợi
Cô Nguyễn Thị Dục
Thầy Thiều Thanh Bình
Cô Phạm Thị Thu Hiền
Thầy Phạm Văn Hùng
Thầy Phạm Phú Phước
Cô Phan Ng Tố Uyên
Cô Cao Kiều Oanh
Thầy Vũ Thế Võ
Cô Nguyễn Thị Hà Thanh
Thầy Trần Văn Át
Thầy Phạm Thanh Thuận
Thầy Lê Văn Hưng
Cô Phạm Thị Mỹ Hạnh
Cô Trần Thị Hường
Thầy Phạm Duy Tuấn
Thầy Nguyễn Thanh Quang
Cô Phạm Hạnh Năm
Thầy Nguyễn Hải Hùng
Cô Lê Nguyên Thùy
Cô Nguyễn Thị Mừng
Cô Hà Thị Ánh
Cô Mai Thị Nguyệt
Thầy Phạm Thành Được
Cô Nguyễn Thị Kim Ánh
Thầy Trần Văn Quang
Cô Nguyễn Thị Ngọc
Thầy Nguyễn Thưởng
Thầy Trần Quốc Tuấn
Thầy Nguyễn Văn Hà
Thầy Đỗ Đức Thiệu
Cô Nguyễn Thủy Nguyên
Thầy Trần V. Hòa Luyến
Thầy Nguyễn Phước Hải
SV Lê Việt Thuyền
Cô Lê Thị Huyền
Cô Nguyễn Phương Lan
Thầy Nguyễn Văn Thọ
Thầy Phạm Minh Tuấn
Cô Hà Thị Tiệm
Thầy Nguyễn Thanh Xuân
Cô Nguyễn Ngọc Linh
******************

Cười và cười !!!

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Vui mừng chào đón

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN THĂM WEBSITE CỦA HÀ MINH TUẤN! Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Mời quý thầy cô "Gia nhập trang này" và đóng góp ý kiến!
  Gốc > Thủ thuật Blog - Code >

  Code chèn quảng cáo, hình ảnh trượt hai bên blog

  Với blog Violet và nhiều blog khác chúng ta có thể tận dụng khoảng không gian hai bên blog để chèn thêm hình ảnh, quảng cáo.

  Để thực hiện, các bạn hãy sử dụng đoạn code sau :

   

  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </td></tr><tr><td valign="bottom"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0"><tbody><tr width="780"><td background="media/hs/portal/layout/AL_TabColumn/integratedModes/blue/institutional/footer-duoi.gif" class="hsportal-footer" valign="middle" align="center" width="100%" height="53">                                                                                   
                                         
                                         
                                        </td></tr></tbody></table></td></tr></table>
  <script language="JavaScript">
                  var tagDiv_p1="";
                  if (!document.layers)
                  tagDiv_p1 ='<div style="position:absolute" id="divStayTopLeft_p1">';           
                  tagDiv_p1 +='<layer id="divStayTopLeft_p1"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><img src="link ảnh" border="0"></td></tr></table></layer></div>';                           
                  var verticalpos_p1="frombottom";
     
                  if (!document.layers)
                      if(document.body.clientWidth >1000)
                          document.write(tagDiv_p1);
     
                  function JSFX_FloatTopDiv_p1()
                  {
                      //startX_p1_p1 ngang startY_p1_p1 doc
                      var startX_p1 =(document.body.clientWidth-800)/2 + 795,startY_p1 = 555;                   
                      var ns_p1 = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);
                      var d_p1 = document;                   
                      function ml_p1(id)
                      {
                          var el_p1=d_p1.getElementById?d_p1.getElementById(id):d_p1.all?d_p1.all[id]:d_p1.layers[id];
                          if(d_p1.layers)el_p1.style=el_p1;
                          el_p1.sP=function(x,y){this.style.left=x;this.style.top=y;};
                          el_p1.x = startX_p1;
                          if (verticalpos_p1=="fromtop")
                          el_p1.y = startY_p1;
                          else{
                          el_p1.y = ns_p1 ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
                          el_p1.y -= startY_p1;
                          }
                          return el_p1;
                      }
                      window.stayTopLeft_p1=function() {
                          if (verticalpos_p1=="fromtop"){
                          var pY_p1 = ns_p1 ? pageYOffset : document.body.scrollTop;
                          ftlObj_p1.y += (pY_p1 + startY_p1 - ftlObj_p1.y)/8;
                          }
                          else{
                          var pY_p1 = ns_p1 ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
                          ftlObj_p1.y += (pY_p1 - startY_p1 - ftlObj_p1.y)/8;
                          }
                          ftlObj_p1.sP(ftlObj_p1.x, ftlObj_p1.y);
                          setTimeout("stayTopLeft_p1()", 10);
                      }
                      ftlObj_p1 = ml_p1("divStayTopLeft_p1");
                      stayTopLeft_p1();
                  }
                  JSFX_FloatTopDiv_p1();               
          </script><script language="JavaScript">
                  var tagDiv_tr1="";
                  if (!document.layers)
                  tagDiv_tr1 ='<div style="position:absolute" id="divStayTopLeft_tr1">';           
                  tagDiv_tr1 +='<layer id="divStayTopLeft_tr1"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><img src="link ảnh" border="0"></td></tr></table></layer></div>';                           
                  var verticalpos_tr1="frombottom";
     
                  if (!document.layers)
                      if(document.body.clientWidth >1000)
                          document.write(tagDiv_tr1);
     
                  function JSFX_FloatTopDiv_tr1()
                  {
                      //startX_tr1_tr1 ngang startY_tr1_tr1 doc
                      var startX_tr1 =(document.body.clientWidth-800)/2-106,startY_tr1 = 555;                   
                      var ns_tr1 = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);
                      var d_tr1 = document;                   
                      function ml_tr1(id)
                      {
                          var el_tr1=d_tr1.getElementById?d_tr1.getElementById(id):d_tr1.all?d_tr1.all[id]:d_tr1.layers[id];
                          if(d_tr1.layers)el_tr1.style=el_tr1;
                          el_tr1.sP=function(x,y){this.style.left=x;this.style.top=y;};
                          el_tr1.x = startX_tr1;
                          if (verticalpos_tr1=="fromtop")
                          el_tr1.y = startY_tr1;
                          else{
                          el_tr1.y = ns_tr1 ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
                          el_tr1.y -= startY_tr1;
                          }
                          return el_tr1;
                      }
                      window.stayTopLeft_tr1=function() {
                          if (verticalpos_tr1=="fromtop"){
                          var pY_tr1 = ns_tr1 ? pageYOffset : document.body.scrollTop;
                          ftlObj_tr1.y += (pY_tr1 + startY_tr1 - ftlObj_tr1.y)/8;
                          }
                          else{
                          var pY_tr1 = ns_tr1 ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
                          ftlObj_tr1.y += (pY_tr1 - startY_tr1 - ftlObj_tr1.y)/8;
                          }
                          ftlObj_tr1.sP(ftlObj_tr1.x, ftlObj_tr1.y);
                          setTimeout("stayTopLeft_tr1()", 10);
                      }
                      ftlObj_tr1 = ml_tr1("divStayTopLeft_tr1");
                      stayTopLeft_tr1();
                  }
                  JSFX_FloatTopDiv_tr1();               
          </script></script></body></html>

   

  Trong đó :  Nếu chèn hình ảnh thì các bạn hãy thay link ảnh bằng link của hình ảnh  bạn muốn hiển thị.

  Nếu chèn quảng cáo, hãy thay toàn bộ đoạn code in đậm bằng code của Widget quảng cáo.

   Đoạn code này chỉ có tác dụng trên Fire fox, còn trên IE thì không hiển thị.

  Chúc các bạn thành công !


  Nhắn tin cho tác giả
  Hà Minh Tuấn @ 19:56 22/12/2010
  Số lượt xem: 813
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Cái này cũng rất thú vị nhưng trang nào dùng cũng nặng lắm!

  Avatar

  Chào Tuấn nhé. Em có thể dùng đoạn code cho MỤC THÀNH VIÊN TRANG NÀY như tôi đã giới thiệu trên trang của tôi sẽ nhanh hơn đó. Tải về và thêm bớt là xong. Còn đoạn code của T tôi đã dùng nhưng thấy cứ phải chờ mấy bông hoa trôi lên... lâu lắm !

  Chúc nhà em ngày càng giàu có !

   
  Gửi ý kiến

  ĐỌC BÁO ONLINE

  MY FAMILY